Företaget som tillverkar och tillhandahåller
  • Cisterner
  • Oljetankar
  • Processkärl
  • Stål- och plåtkonstruktioner
  • Legoarbeten
  • Hydraulik- och processervice
  • Smide
  • Återförsäljare av Allmess/Actaris vattenmätare